Om..

Om rollespil i en Harry Potter-inspireret verden

onsdag den 5. oktober 2016

Men det er jo hele tre ting på en gang..?


Ugens skriverier handler om aktiviteterne i projektet, sådan lidt overordnet. De kommende uger kommer til at gå mere i dybden med de enkelte rollespil. Jeg håber at de kan inspirere dig til at ville være med, eller til at lave noget tilsvarende, i den del af landet hvor du er aktiv..

Den grundlæggende tanke er at lave rollespilskampagner, der tilsammen favner deltagere fra 8 år og opefter. En klassisk udfordring for rollespilskampagner er at målgruppen bliver for bred. Dvs. at man prøver at lave rollespil, der på samme tid er sjovt og meningsfyldt for deltagere på 9 år, på 16 år og på 36 år. Og det er nærmest umuligt.

En løsning på det er så at lave rollespilskampagner for en noget smallere målgruppe. Det kræver så til gengæld at man har noget at tilbyde i alle alderskategorier, så der ikke er ”huller”, hvor deltageren er for gammel til den ene kampagne, men for ung til den næste.

Vi har tænkt os at prøve en model med tre kampagner, for aldersgrupperne 8-13 år, 14-17 år og 18år og opefter. Rollespillet foregår i den samme fiktionsverden, så deltagerne kan introduceres for den gradvist, igennem deltagelse i spillet. Og da den første, og delvist den anden, af kampagnerne kommer til at være ”skole-tematiseret”, bliver det endda oplagt at gøre direkte igennem spillet, og målrettet til deltagernes alder.

Fiktionsverdenen er den magiske nutid, dvs. i bedste Harry Potter-stil, vores verden med et ”hemmeligt” lag af magikere. Og det er det ”hemmelige” magiske lag, og hvordan det påvirker resten af verden, som spillet handler om. Det er den samme verden som College of Wizardry foregår i, og der er derfor allerede gjort en hel del benarbejde. 
Spillene forgår i det danske magikerverden, som til lejlighed vil blive mere uddybet. Her er magiske udgaver af folkeskoler og gymnasier, som man kan studere magi på inden man kan blive optaget på det hæderkronede ”Stenøya Trolldom Akademiet”, der ligger et sted i Norden. Men det er selvfølgelig ikke alle magikere, der når så langt. Nogle forsvinder ud af uddannelsessystemet og den etablerede magikerverden, og havner i den magiske, kriminelle underverden, af lyst eller nød.

1

Den Magiske Skole, rollespil for børn i alderen 8-13 år (Se hjemmesiden hér):
Den Magiske Skole er en skole for magikerbørn i Københavnsområdet. Skolen ligger i Brønshøj (Rollespilsfabrikkens lokaler) og hedder Mimers Brønd. Rollespillet foregår en gang om måneden, hvor eleverne modtager undervisning i magiske fag, har turnering i Dragebold, tjener point til deres Hus så de kan vinde ”Bragehornet” og løser mysterier på skolen.

2

Den anden kampagne er rollespil for unge i alderen 14-17 år:
Vi har endnu ikke fundet på et navn endnu. Spillet kommer til at være meget inspireret af scenarierækken ”Hjerte rimer på smerte”, som Rollespilsfabrikken afholdt for nogle år siden. Det var klassisk gymnasiedrama om teenagelivet på det (dengang) fiktive Københavns Gymnasium. Det er en fantastisk grundopskrift, som kun bliver bedre af at få tilsat lidt magi. Det er tanken at rollespillet skal foregår med 3 måneders mellemrum, men til gengæld vare en hel weekend. 

De enkelte spil kommer til at foregå dels på skolen og dels på forskellige former for ”udflugter”. Det kan f.eks. være en hyttetur for eleverne, et weekendbesøg til et interessant sted i den magiske verden eller et ”praktik-forløb”. Tanken er at deltagerne både kommer til at spille deres magiske hverdag på skolen, og får nogle sjove eventyr i den magiske ”voksenverden”.

3

Den tredje kampagne er for unge og voksne, dvs. mindst 18 år. Her spiller deltagerne den magiske verdens kriminelle udskud, der kaldes for ”skygger”. De er ikke særligt dygtige til magi, har en masse karakterbrister og laster, men viljen til at få succes fejler ikke noget. Spillet foregår ”in-crowd” i København, dvs. ude i byens gader, blandt almindelige mennesker, der ikke aktivt deltager i spillet. 

Den Københavnske magiske underverden er domineret af nogle stærke magiske ”gangsterbosser”, som hovedparten af spillerne arbejde for, i små grupper. Der foregår en kamp om territorium og magiske skatte, og Skyggerne skal udføre de opgaver de får, så de kan få deres belønning, uden af blive opdaget og fanget af Vogterne, der er politi-korpset i den magiske verden. Alle tre grupper (”gangsterbosser”, Skyggerne og Vogterne) kommer til at være spillere, der har forskellige succeskriterier og måder at ”spille spillet” på.

Stemningen i spillet kan både være dødseriøs, men kan også blive ”BritMob”-komedie, afhængigt af hvad folk nu har lyst til. Og i modsætning til de mange vampyr-incrowdrollespil, kan vi sagtens spille i dagslys, hvilket åbner op for en masse muligheder.

Det er den overordnede idé i opbygningen. Den Magiske Skole starter op i november 2016, og de to andre kampagner starter op i vinteren/tidligt forår 2017, om alt går vel.


I næste indlæg vil jeg gå mere i dybden med designtankerne for Den Magiske Skole…

Ingen kommentarer:

Send en kommentar